چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه

میلاد یگانه منجی عالم بشریت، بر همه شیعیان مبارک باد

ما منتظر صبح شب یلداییم دستی به دعا تا فرج فرداییم