پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

مرتضی قربانی

رئیس فدراسیون

عباس محمدی‌فر

نایب رئیس فدراسیون

ناصر رسولی

دبیر فدراسیون

کبری غیاثی

نایب رئیس بانوان

غلامعلی میرزاییان

عضو هیات رئیسه

دکتر مرتضی ناجی

عضو هیات رئیسه

چنگیز مسیب‌زاده

عضو هیات رئیسه

محمد پاشا

خزانه‌دار

مهدی باقری

بازرس

الهه احمدی

خبره ورزشی

حسین زکی‌زاده

خبره ورزشی