چهارشنبه سی ام خرداد ماه

آذربايجان غربي

حسین‌پور به عنوان رئیس هیات آذربایجان‌ غربی انتخاب شد

مهدی‌علی حسین‌پور برای ۴ سال به عنوان رییس هیات تیراندازی استان آذربایجان غربی انتخاب شد.

پرداخت کمک‌ هزینه تمرینی به اردونشینان

از طرف فدراسیون تیراندازی، کمک هزینه تمرینی به ورزشکاران حاضر در اردوی تمرینی تیم‌های تفنگ و تپانچه پرداخت شد.