یکشنبه نهم مهر ماه

خراسان شمالی

پایان مرحله دوم مسابقات تیراندازی در استان خراسان شمالی

مرحله دوم مسابقات انتخابی المپیاد نوجوانان استان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

اولین دوره مسابقات لیگ تیراندازی اهداف ثابت در استان خراسان شمالی برگزار شد

اولین دوره مسابقه لیگ تیراندازی استان، جام شهید احمدی با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مرحله اول مسابقه انتخابی المپیاد نوجوانان در استان خراسان شمالی برگزار شد

مرحله اول مسابقه انتخابی المپیاد نوجوانان جهت اعزام به المپیاد کشوری با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

برگزاری مسابقات آزاد و انتخابی تیم تیراندازی استان خراسان شمالی

مسابقات آزاد و انتخابی تیم تیراندازی استان خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرزبان محمد مهدی احمدی برگزار شد.