پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

یزد

دیدار سیدعلی مختاری با مرتضی قربانی ، رئیس فدراسیون تیراندازی

سید علی مختاری رئیس هیات استان یزد با مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی  دیدار کرد.