شنبه دوازدهم اسفند ماه

دیدار دکتر هاشمی با رئیس فدراسیون تیراندازی

دکتر هاشمی رئیس اسبق فدراسیون تیراندازی با مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جریان این دیدار که نواب نوری دبیر سابق فدراسیون نیز حضور داشت، دکتر هاشمی ریاست پیشین فدراسیون تیراندازی ضمن گفتگویی که با مرتضی قربانی داشت، انتخاب ایشان را به عنوان رئیس جدید فدراسیون تیراندازی به وی تبریک گفت.