سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم و نگهداری سلاح به میزبانی هیات تیراندازی استان اصفهان

کارگاه آموزشی تنظیم و نگهداری سلاح چهارشنبه، 13 اردیبهشت ماه برگزارشد.

کارگاه آموزشی تنظیم و نگهداری سلاح با حضور ۲۰ نفر شرکت کننده، با تدریس جواد فخرالمباشری، به میزبانی هیأت تیراندازی استان اصفهان روز چهارشنبه،  13 اردیبهشت ماه در سالن تیراندازی شهید زرین برگزار شد.

انتهای پیام/