یکشنبه سیزدهم اسفند ماه

برگزاری جلسه مشترک رئیس هیات تیراندازی قم و معاونت تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان

جلسه ریاست هیأت تیراندازی استان قم با کادر اجرایی معاونت تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان قم برگزار شد.

جلسه ریاست هیأت تیراندازی استان قم با کادر اجرایی معاونت تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان قم برگزار شد. در این جلسه جهت همکاری و آموزش رشته تیراندازی برای پرسنل نیروی انتظامی و خانواده های گرامی برای شرکت در کلاس ها و همچنین مسابقات تیراندازی استان و.... بحث و تبادل نظر شد. در پایان مقرر شد جهت تعامل و همکاری بیشتر بین طرفین تفاهم‌نامه همکاری منعقد شود.

در این جلسه علی اصغر کلهر، دبیر هیات تیراندازی استان، سرهنگ پوربافرانی، جانشین معاونت تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ پایدار، رئیس اداره تربیت بدنی فرماندهی انتظامی استان، سرگرد حسینی، رئیس کمیته تیراندازی فرماندهی انتظامی استان و کادر استخدامی نیروی انتظامی حضور داشتند.