شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

برگزاری جلسه هیأت رئیسه هیأت تیراندازی استان مرکزی

جلسه هیأت رئیسه هیأت تیراندازی استان مرکزی برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان مرکزی، نشست هیات رئیسه هیأت تیراندازی استان مرکزی، با حضور غلامرضا کریمی، رئیس هیأت استان در محل دفتر این هیأت در سالن سردار شهید سعید مجیدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رییس هیأت استان گزارشی از جلسه مشترک هیأت های استانی با فدراسیون ارائه نمود و سپس اعضای هیأت رئیسه در خصوص کلیات برنامه عملیاتی هیأت استان در سال 1402 تبادل نظر کردند و مقرر شد جزییات این برنامه در جلسه آتی و بعد از دریافت تقویم فدراسیون تیراندازی به تصویب برسد.