چهارشنبه دوم اسفند ماه

سرمربیان تیم های تراپ و اسکیت معرفی شدند/ چاووشی سرپرست کمیته اهداف پروازی شد

سرمربیان تیم‌های تراپ و اسکیت و سرپرست کمیته اهداف پروازی احکام خود را از رئیس فدراسیون تیراندازی دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی،  احکام سرمربیان تیم‌های ملی تراپ و اسکیت و همچنین سرپرست کمیته اهداف پروازی توسط مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی اهدا شد.  در این جلسه که با حضور مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی، مهدی هاشمی، رئیس اسبق فدراسیون تیراندازی، مهدی مبینی، دبیر کل فدراسیون، کبری غیاثی، نایب رئیس فدراسیون و اعضای کمیته اهداف پروازی برگزار شد، نریمان نیکخو به عنوان سرمربی تیم ملی تراپ و هنریک آواکیان به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت انتخاب و احکام خود را دریافت کردند.

همچنین امیر چاووشی نیز به عنوان سرپرست کمیته‌ اهداف پروازی حکم خود را از رئیس فدراسیون دریافت کرد. گفتنی است پیش تر مرحوم حسین ضیایی سرپرستی این کمیته را بر عهده داشت.