چهارشنبه دوم اسفند ماه

حضور ملی‌پوشان تپانچه در گلزار شهدای هرمزگان

ملی‌پوشان تپانچه کشورمان پیش از آغاز دور جدید اردوی آمادگی، در گلزار شهدای استان هرمزگان حاضر شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه کشورمان متشکل از بخشی از نوجوانان، جوانان و بزرگسالان زیر نظر احمد جعفرزاده در هرمزگان آغاز شد. پیش از آغاز این مرحله از اردو ملی‌پوشان کشورمان در گلزار شهدای استان هرمزگان حاضر شدند.