چهارشنبه دوم اسفند ماه

جعفرزاده حکم خود را از رئیس فدراسیون دریافت کرد

مربی تیم ملی تپانچه حکم خود را از رئیس فدراسیون تیراندازی دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، پس از انتخاب احمد ظفر جعفرزاده به عنوان مربی تیم ملی تپانچه، وی حکم خود را از مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی دریافت کرد.

گفتنی است، اردوهای آمادگی تیم ملی تپانچه کشورمان در حال برگزاری است.