سه شنبه دوم مرداد ماه

پایان لیگ تپانچه و تفنگ تهران با معرفی نفرات برتر

لیگ تفنگ و تپانچه بادی تهران با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

 به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی تهران، هفته بیستم لیگ تیراندازی رشته تپانچه بادی، پنجشنبه، 29 دی ماه به میزبانی باشگاه تکین برگزار شد. در این رقابت باشگاه کبکانیان ب و باشگاه پیشرو با ۸۲۰ امتیاز جایگاه نخست را از آن خود کردند، باشگاه کوثر الف با ۸۱۱ امتیاز برسکوی  دوم ایستاد و باشگاه بقیه الله ۸۰۶ امتیاز سوم شد.
در قسمت انفرادی نتایج به شرح زیر است:
1-  عذرا جابری از تیم پیشرو با امتیاز ۲۸۲ 
2-  مهدی مزینانی از باشگاه کبکانیان ب و محمد علی پور از باشگاه کوثر الف با امتیاز ۲۷۸
3-  محمد حسین نعمتی از بشگاه زائر الف با ۲۷۷ امتیاز

همچنین هفته بیستم و بیست و یکم و پایانی لیگ تیراندازی تپانچه بادی نیز جمعه، 30 دی ماه به میزبانی باشگاه مهراسپورت برگزار گردید. در این رقابت باشگاه مهر اسپورت با ۸۲۷ امتیاز رتبه اول، باشگاه کبکانیان ب با ۸۲۳ امتیاز رتبه دوم و باشگاه کوثر الف  با۸۱۱ امتیاز رتبه سوم را کسب نمودند.
نفرات اول تا سوم مسابقات به شرح زیر است:
1-  محمد علی پور از باشگاه کوثر الف با امتیاز ۲۸۰ 
2- حامد دیرباز از باشگاه هدف با امتیاز ۲۷۹
3-  مهدی لطفی لو از باشگاه مهراسپورت با امتیاز ۲۷۸


هفته سیزدهم و پایانی لیگ تفنگ تهران برگزار شد

هفته سیزدهم و پایانی  لیگ تیراندازی تفنگ 30 دی ماه به میزبانی باشگاه کوثر برگزار شد در این رقابت باشگاه پیشرو با ۸۵۲ امتیاز رتبه اول را کسب کرد، باشگاه پردیسان الف و هیات تیراندازی شمال شرق با ۸۴۳ امتیاز بر سکوی دوم ایستاد و باشگاه بعثت با ۸۲۴ امتیاز جایگاه  سوم را کسب کرد.
نفرات اول تا سوم مسابقات به شرح زیر است:
1-  آیدا ادریس از باشگاه پردیسان الف با امتیاز ۲۹۲
2- محمد امین فرهادی از دماوند و آقای امیر محمد مهدور و خانم آیلین سعادت نیا از تیم پیشرو با امتیاز ۲۸۸
3-  زهرا ایزدی از هیات تیراندازی شمال شرقبا امتیاز ۲۸۷

انتهای پیام/