چهارشنبه دوم اسفند ماه

همکاری فدراسیون تیراندازی و کمیته ورزش همگانی نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های تابعه

رئیس فدراسیون تیراندازی با سمندریان و قیاسیان در خصوص تقویت رشته تیراندازی در بعد همگانی دیدار کرد.

گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، نشست مرتضی قربانی و مهدی مبینی، رئیس و دبیر فدراسیون تیراندازی و آرش فرهادیان، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها، دکتر سمندریان و قیاسیان ظهر امروز (دوشنبه)، ۲۱ آذرماه در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد نهاد ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیت‌های فدراسیون تیراندازی و مشارکت این فدراسیون، کمیته ورزش همگانی این نهاد را تقویت و رشته تیراندازی را در بعد همگانی گسترش دهد.

همچنین در این جلسه صفری، مدیر و دبستانی، معاون طرح و برنامه صنایع شهید حججی حضور داشتند و در خصوص مباحث مربوط به فشنگ و مهمات تیراندازی بحث و تبادل نظر شد.