جمعه بیست و چهارم فروردین ماه

فروش غیرقانونی سلاح با سوء استفاده از نام فدراسیون تیراندازی

شرکتی به نام ایران امنیت با سوء‌استفاده از نام و برند فدراسیون تیراندازی اقدام به فروش غیرقانونی تپانچه شبه‌نظامی کرده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، حسب اطلاعات واصله اشخاصی با سوء‌استفاده از مهر غیر‌واقعی منتسب به این فدراسیون در فضای مجازی و در قالب شرکتی به نام ایران امنیت اقدام به فروش تپانچه بادی شبه‌نظامی ایکول 66 و مجوز حمل آن کرده‌اند. لذا یادآور می‌شود این فدراسیون هیچ‌گونه مجوزی تحت این عنوان صادر نمی‌کند و کلیه این موارد غیرقانونی و سوء‌استفاده از نام و برند فدراسیون تیراندازی می‌باشد.

همچنین گفتنی است این سلاح‌ها ورزشی نمی‌باشند و خرید و فروش آن طبق مصوبه هیئت وزیران سال 1392 ممنوع می‌باشد.