چهارشنبه دوم اسفند ماه

اطلاعیه به‌روز رسانی سوابق داوران بین‌المللی

کمیته داوران فدراسیون تیراندازی در نظر دارد اطلاعات سوابق داوری برون مرزی داوران بین المللی تیراندازی را بروز رسانی نماید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با اعلام کمیته داوران فدراسیون تیراندازی مقتضی است تمامی داورانی که در مسابقات برون‌مرزی شرکت نموده‌اند، نسبت به ثبت سوابق حضور خود در فرم پیوست و همچنین ارسال تصویر آن همراه با گواهی شرکت و دیگر مدارک مربوطه اقدام نمایند.