یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه

پرداخت کمک‌ هزینه تمرینی به اردونشینان

از طرف فدراسیون تیراندازی، کمک هزینه تمرینی به ورزشکاران حاضر در اردوی تمرینی تیم‌های تفنگ و تپانچه پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، کمک هزینه تمرینی که پیش از این مبینی سرپرست فدراسیون تیراندازی در جمع ملی‌پوشان مطرح کرده بود، توسط فدراسیون تیراندازی به 23 نفر از ورزشکاران حاضر در اردوی تمرینی تیم‌های تفنگ و تپانچه به مقدار یک میلیون و پانصد تا سه میلیون تومان پرداخت شد.