سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه

دیدار رئیس هیات مازندران با ریاست فدراسیون تیراندازی

رئیس هیات مازندران با رئیس فدراسیون تیراندازی دیدار و پیرامون مسائل این رشته گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، اعضای هیات تیراندازی استان مازندران روز گذشته، چهارشنبه، با مرتضی قربانی، ریاست محترم فدراسیون تیراندازی دیدار و گفتگو کردند.

دکتر بخشی، رئیس هیات تیراندازی مازندران و جمعی از پیشکسوتان، تیراندازان استان و اثنی عشری، مدیر حراست فدراسیون‌های ورزشی در این جلسه حضور داشتند.

برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات اهداف پروازی در استان مازندران یکی از اصلی‌ترین محورهای این جلسه بود.

همچنین بررسی و اقدامات اجرایی برای صدور مجوزهای لازم برای تعدادی از باشگاه‌های اهداف پروازی در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

بررسی امکانات و تجهیزات تیراندازی اعم از سلاح و مهمات موجود در استان مازندران از دیگر محورهای این جلسه بود.

مهدی مبینی، دبیر فدراسیون تیراندازی در اینباره گفت: امیدواریم بتوانیم مسابقات منظم و سازماندهی شده را در مازندران برگزار کنیم. رشته تیراندازی به خصوص اهداف پروازی در استان مازندران جامعه هدف زیادی دارد که باید به آن توجه شود.