سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه

سرپرست کمیته امور اقتصادی و بازاریابی فدراسیون معرفی شد

سرپرست کمیته امور اقتصادی و بازاریابی فدراسیون طی حکمی از سوی مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جریان جلسه امروز (چهارشنبه) 25 خرداد که در محل فدراسیون تیراندازی با حضور مرتضی قربانی رئیس و مهدی مبینی دبیر فدراسیون برگزار شد، قربانعلی قربانزاده به عنوان سرپرست کمیته امور اقتصادی و بازاریابی فدراسیون تیراندازی منصوب گردید.