چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه

تعویق مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی

مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی که پیش از این قرار بود در تاریخ 21 دی ماه برگزار شود تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.