سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه

جلسه کمیته فنی رشته تفنگ برگزار شد

صبح امروز جلسه کمیته فنی ماده تفنگ با حضور مهدی مبینی، دبیر فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، صبح امروز (یکشنبه) 8 خرداد، جلسه کمیته فنی تفنگ با حضور مبینی دبیر فدراسیون تیراندازی و آقایان رسولی، ذوالفقاری، آجرلو، خسروانی و خانم برمکی برگزار شد و در خصوص شاخص‌های دعوت ملی‌پوشان به اردوهای تیم‌ملی و همچنین پرداخت حقوق آنها با توجه به سطح A ، B و C و تهیه پیش‌نویس موارد فوق برای جلسه آینده بحث و تبادل نظر شد.