یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه

حریری سرپرست کمیته امور حقوقی و دفتر تشریفات شد

با اعلام مسئولان فدراسیون تیراندازی، سرپرست کمیته امور حقوقی و دفتر تشریفات معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جریان جلسه روز (سه‌شنبه) 24 اسفند که با حضور قربانی ریاست فدراسیون تیراندازی و اعضای هیئت رئیسه برگزار شد، محمد محسن حریری به عنوان سرپرست کمیته امور حقوقی و دفتر تشریفات منصوب شد.