پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

برگزاری اولین جلسه هماهنگی کمیته گلوله زنی هیات تیراندازی استان در شهرستان دامغان

جلسه هماهنگی کمیته گلوله‌زنی استان سمنان با حضور محمدکاظم خطیبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان سمنان جلسه ای در دامغان جهت ایجاد بستر مناسب برای شروع فعالیت رشته پرطرفدار و مهیج تیراندازی با سلاح های گلوله زنی برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه محمدکاظم خطیبی، رئیس کمیته گلوله زنی و اهداف پروازی هیئت تیراندازی استان با معرفی و توضیح در مورد این رشته تیراندازی گفت: با ایجاد امکانات و فراهم کردن بستر مناسب برای استفاده قانونی از سلاح های گلوله زنی که مخاطب زیادی در بین همه اقشار جامعه دارد گام بزرگی در جهت ایجاد شور و نشاط و روحیه قهرمان پروری و هدفمند کردن استفاده از این سلاح ها  در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از شکار بی رویه و انقراض گونه های نادر جانوری در بین اقشار جامعه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و قانون گریزان و کوتاه کردن دست  قاچاقچیان سلاح که قطعا با هماهنگی دشمنان کشور اقدام به ورود سلاح های قاچاق کرده و سلامت روحی و روانی و امنیت جامعه را به خطر می اندازند  برداشته ایم.