پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

جلسه هماهنگی هیات تیراندازی استان سمنان با شرکت فاضل ترابر گرمسار

جلسه هماهنگی هیات تیراندازی استان در دفتر شرکت فاضل ترابر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان سمنان، جلسه‌ای در شهر گرمسار و در دفتر شرکت فاضل ترابر با نمایندگان هیات تیراندازی استان سمنان برگزار شد.

 

در این جلسه گلینی، مدیر اجرایی هیات تیراندازی استان و علی کلاتی، عضو هیات رئیسه استان و رئیس هیات تیراندازی شهرستان گرمسار حضور داشتند در خصوص همکاری ها و برنامه‌های مشترک هیات تیراندازی استان و شرکت فاضل ترابر گرمسار مذاکرات مثبتی صورت پذیرفت.