یکشنبه ششم خرداد ماه

برگزاری جلسه کمیته فنی و کمیته اهداف پروازی/ اهدا احکام کمیته‌های اهداف پروازی

اولین جلسه کمیته فنی و کمیته اهداف پروازی در سال ۱۴۰۳ در محل فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، اولین جلسه کمیته فنی و کمیته اهداف پروازی در سال ۱۴۰۳ در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

در این جلسه برنامه ۴ سال آینده این کمیته تشریح و اعضا موظف شدند ضمن بررسی برنامه‌ها و پیشنهاد اولویت‌ها، در جلسه بعدی وارد جزییات فنی شوند.

در پایان احمدرضا هامونی حقیقت به عنوان رئیس کمیته فنی اهداف پروازی حکم خود را از رئیس فدراسیون دریافت کرد، محسن بوربور به عنوان رئیس کمیته اهداف پروازی انتخاب شد و حسن انصاری، عضو کمیته اهداف پروازی شد.