یکشنبه ششم خرداد ماه

انتخاب علی کلاتی به عنوان رئیس هیئت تیراندازی گرمسار

علی کلاتی به عنوان رئیس هیئت تیراندازی شهرستان گرمسار منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تیراندازی استان سمنان مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت تیراندازی شهرستان گرمسار با حضور رئیس و اعضای هیئت تیراندازی استان سمنان برگزار شد.

در انتهای این جلسه حکم ریاست هیئت تیراندازی شهرستان گرمسار توسط رئیس هیئت استان و مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار به آقای علی کلاتی اهدا شد.