یکشنبه ششم خرداد ماه

اعلام نحوه همکاری داوران و ژوری‌های اهداف پروازی در مسابقات سال ۱۴۰۳

کمیته داوران نحوه همکاری داوران و ژوری‌های اهداف پروازی در مسابقات سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با اعلام کمیته داوران فدراسیون تیراندازی، نحوه همکاری داوران و ژوری‌های اهداف پروازی در مسابقات سال ۱۴۰۳ اعلام شد.


علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم اعلام آمادگی که در پیوست قرار دارد و پس از تأیید هیأت تیراندازی استان محل سکونت خود، تصویر آن را حداکثر تا روز سه‌شنبه، 25 اردیبهشت ماه به نشانی ISSF.IRI@GMAIL.COM  ارسال کنند.


ارائه گواهی بینایی سنجی به همراه فرم اعلام آمادگی الزامی نیست.