یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه
از سوی کنفدراسیون تیراندازی آسیا

شرایط قضاوت در جام تفنگ وتپانچه آسیا در تایلند اعلام شد

شرایط قضاوت در جام تفنگ وتپانچه آسیا در تایلند از سوی کنفدراسیون تیراندازی آسیا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، کنفدراسیون تیراندازی آسیا در نظر دارد از بین داوران داوطلب جهت قضاوت در جام تفنگ و تپانچه آسیا که از تاریخ 21/11/ 1403 تا 03/12/1403 در شهر بانکوک تایلندبرگزار می‌شود، نفراتی را انتخاب نماید. لذا داوران واجد شرایط می توانند حداکثر تا روز شنبه، 11 فرودین ماه با تکمیل فرم پیوست آمادگی خود را جهت قضاوت در مسابقات اعلام نمایند.

لازم به ذکر است فرم‌ها در کمیته داوران بررسی و در صورت احراز شرایط تایید و با اولویت مورد نیاز ارسال خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی و فرم پیوست را در زیر ببینید: