شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

برگزاری دو کارگاه آموزشی در استان خراسان شمالی

کارگاه آموزشی 4 الی 6 اسفند ماه به میزبانی هیات تیراندازی استان خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خراسان شمالی، کارگاه‌ آموزشی برنامه ریزی و طراحی تمرین و کارگاه آماده‌سازی مسابقاتی جمعه لغایت یکشنبه، 4 تا 6 اسفند ماه با تدریس استاد دلفانی‌خان به میزبانی هیات تیراندازی خراسان شمالی در سالن تیراندازی شهید رجبعلی محمدزاده برای تیراندازان استان برگزار شد.