شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

برگزاری دومین دوره آموزش تیراندازی به ۷۰ دانش آموز دختر بوشهری

دو دوره پیاپی آموزش تیراندازی در استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان بوشهر، چهارشنبه، 2 اسفندماه هیات استان برای دومین بار دوره آموزش رایگان به منظور آشنایی و استعدادیابی جوانان با رشته تیراندازی برای دختران پایه نهم دبیرستان اتحادیه برگزار کرد. این دوره با حضور ۷۰ دانش آموز برگزار شد. در این دوره در مورد رشته تیراندازی، سلاح و شیوه تیراندازی به دانش آموزان، آموزش داده و پس از آن، دانش آموزان به صورت عملی تیراندازی را تجربه کردند.

 

این دوره نیز با مربیگری خانم فروزش و همکاری خانم رحمانی برگزار شد.