یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه

تجهیز سالن تیراندازی هیات شهرستان فریمان به سیبل های کریر پیشرفته

سالن تیراندازی هیات شهرستان فریمان به سیبل های کریر پیشرفته مجهز شد.

 

 به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خراسان رضوی؛ صبح جمعه ۴ اسفندماه غلامحسین نقدیان ریاست هیات تیراندازی استان به همراه سیامک فیروزکوهی عضو تیم فنی مهندسی هیات استان جهت بازدید و تجهیز سالن تیراندازی فریمان در محل هیات شهرستان فریمان حضور پیدا کردند و مراحل تجهیز سالن تیراندازی این شهرستان به سیبل های کریر پیشرفته انجام شد.