شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

برگزاری دومین جلسه هیئت رئیسه هیات تیراندازی استان سمنان

دومین جلسه اعضای هیات رئیسه هیات تیراندازی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هایت تیراندازی سمنان، دومین جلسه اعضای هیئت رئیسه هیئت تیراندازی استان سمنان عصر  جمعه 27 بهمن ماه در دفتر هیئت استان برگزار گردید.
  در این جلسه موضوعات و محورهای مهم پیشروی هیئت استان مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی جهت اجرا اتخاذ گردید.

 از مهمترین مصوبات این جلسه, موضوع تائیدیه دو نفر از روسای پیشنهادی ادارات ورزش و جوانان دو شهرستان دامغان و آرادان, مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت اعضای هیئت رئیسه موافقت خود را اعلام و مورد تایید قرار گرفت. 

 محمدکاظم خطیبی به عنوان رئیس هیئت تیراندازی شهرستان دامغان
علی ترامشلو به عنوان رئیس هیئت تیراندازی شهرستان آرادان