پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

اعلام نحوه حضور داوران در جام اهداف پروازی قزاقستان

کنفدراسیون تیراندازی آسیا در نظر دارد داوران مسابقات جام اهداف پروازی آسیا را انتخاب کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، کنفدراسیون تیراندازی آسیا در نظر دارد داوران مسابقات جام اهداف پروازی آسیا که در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ تا ۹ مهر ۱۴۰۳ در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود را از بین داوطلبین حضور در این مسابقات انتخاب کند.

داوران واجد شرایط می توانند با تکمیل فرم پیوست آمادگی خود را جهت قضاوت اعلام کنند.

فرم ها پس از تکمیل در کمیته داوران بررسی و در صورت احراز شرایط، تائید و با اولویت مورد نیاز برابر مقررات و ضوابط ارسال می شود.

فرم‌های ثبت نام را در فایل‌های زیر مشاهده کنید: