یکشنبه دوم اردیبهشت ماه

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تیراندازی برگزار می شود

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی 29 بهمن ماه در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی یکشنبه، 29 بهمن ماه از ساعت 14 در محل فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.

 

ارائه گزارش عملکرد فدراسیون در سال 1401 و تصویب تقویم 1403، ارائه گزارش حسابرس قانونی ، خزانه دار و بازرس فدراسیون در سال 1401 و برخی موارد دیگر دستور جلسه این مجمع خواهد بود.