یکشنبه دوم اردیبهشت ماه

حضور مرتضی قربانی در منزل سرمربی تیم ملی تفنگ

مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در منزل مرسم طالبی، سرمربی تیم ملی تفنگ کشورمان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی فدرایون تیراندازی، مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در منزل مریم طالبی، سرمربی تیم ملی تفنگ  کشورمان حضور یافت.

 

ناصر رسولی، دبیر کل، کبری غیاثی، نایب رئیس، حسن یزدخواستی، مشاور عالی رئیس، زهرا حسینی، سرپرست کمیته همگانی و محیا شهسواری، سرپرست کمیته روابط عمومی نیز رئیس فدراسیون را همراهی کردند.

 

رئیس فدراسیون تیراندازی در این دیدار اظهار داشت: مربیگری در تیراندازی کار بسیار سختی است و آنقدر دقیق است که اگر کوچکترین مشکلی ایجاد شود، ورزشکاران افت می کنند. خانم طالبی مدیریت خوبی دارد و با حضور وی تفنگ  توانسته دو سهمیه المپیک را توسط شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی به دست آورد. اعزام به برزیل در پیش است و انشالله تیراندازان مقام بگیرند و بتوانند به تعداد سهمیه های ایران اضافه کنند.

وی درادامه افزود: خانم طالبی یک مربی و یک  استاد خوب برای تیراندازان است و امیدورام این محبت شما باعث شود تا در برزیل موفق باشیم و ما هم با قدرت از شما حمایت می کنیم.

 

مریم طالبی نیز گفت: از  حضور شما بسیار خوشحالم اگر موفقیتی بوده است در راس همه انها برنامه ریزی، مدیریت و حمایت شما بوده است. خوشحالم این نگاه را به تیراندازی دارید و از بچه ها حمایت می کنید و این دید و بازیدید ها باعث دلگرمی تیراندازان است.

 

 

.