سه شنبه هشتم اسفند ماه

حضور اعضاء هیئت تیراندازی گنبد کاووس به همراه اعضاء اداره کل ورزش و جوانان گنبد در راهپیمایی ۲۲ بهمن