سه شنبه هشتم اسفند ماه

حضور مسئولین، مربیان و ورزشکاران هیأت تیراندازی استان قم در کنار جامعه ورزش استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌