شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه تیراندازی استان سمنان در راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن

به گزارش روابط عمومی هیات  تیراندازی استان سمنان، حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه تیراندازی استان سمنان در راهپیمایی پرشور ۲۲بهمن ۱۴۰۲