شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

حضور پر شور جامعه بزرگ ورزش و جوانان خراسان رضوی همراه با هیات تیراندازی استان در یوم الله ۲۲ بهمن