پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

انتصاب فرامرز جهانتیغ و کیوان سرکاری به عنوان رئیس هیات تیراندازی شهرستان‌های کلاله و گنبد کاووس

فرامرز جهانتیغ و کیوان سرکاری، رئیس هیات تیراندازی شهرستان‌های کلاله و گنبد کاووس شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان گلستان، با حکم حاج تقی ایزد، رئیس هیات تیراندازی استان گلستان فرامز جهانتیغ به عنوان رئیس هیات تیراندازی کلاله و کیوان سرکاری به عنوان رئیس هیات تیراندازی شهرستان گنبد کاووس و مسئول مسابقات استان انتخاب شدند.