پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

برگزاری مسابقه تیراندازی ویژه گروه پزشکی قرارگاه جهادی امام رضا (ع) دراستان خوزستان

مسابقه تیراندازی ویژه گروه پزشکی قرارگاه جهادی امام رضا (ع) در شهرستان امیدیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خوزستان، مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی ویژه گروه پزشکی قرار جهادی امام رضا (ع)  با مشارکت امور ورزش نفت در سالن تیراندازی نفت امیدیه برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۱۱۰ نفر باهم به رقابت پرداختند که در پایان، مژگان عباسی، دریا قربانی و نازی معینی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

 

داوری و برگزاری این مسابقه را حسین عبدی، امین کیانی، نصراله داودی، مصطفی شهابی نژاد، محسن برزیده، حسن بهبهانیان و سمیره حیاتی برعهده داشتند.