پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

بازدید از سالن‌های تیراندازی قائم‌شهر و بابل

مسئولین هیات تیراندازی استان مازندران از سالن‌های تیراندازی قائم شهر و بابل بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان مازندران، مدیران هیات تیراندازی مازندران، پیرو جلسه ساماندهی سالن‌های تیراندازی سپاه کربلا باتفاق اعضای هیات تیراندازی بسیج از امکانات تیرانداری شهرستان‌های قائم‌شهر و بابل بازدید بعمل آوردند.

 در این بازدیدها امکانات و تجهیزات سالن‌ها مورد بازدید قرار گرفت و نقطه‌نظرات کارشناسی در رابطه با نوسازی سالن‌های مذکور ارائه گردید.

 

گفتنی است: سرهنگ حسین جناسمی، رئیس هیات تیراندازی بسیج مازندران، سردار اباذری، عضو هیات رئیسه، دکتر رجبی، دبیر هیات، خانم رستمیان، نایب رئیس هیات تیراندازی، سرهنگ احمدی، رئیس تربیت بدنی سپاه قائم‌شهر، سرهنگ بابایی، فرمانده سپاه بابل و اعضای هیات‌های تیراندازی شهرستان‌های مذکور در این بازدیدها حضور داشتند.

انتهای پیام/