پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه

پیشکسوتان مازندران در خطِ آتش

پیشکسوتان تیراندازی مازندران در سالن تیراندازی دانشگاه علوم‌پزشکی به رقابت پرداختند.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی مازندران، به همت هیات تیراندازی استان مازندران پیشکسوتان تیراندازی این استان در سالن تیراندازی دانشگاه علوم‌پزشکی به رقابت پرداختند.  رمضان‌نژاد میزبان پیشکسوتان تیراندازی بود و یک روز به یاد ماندنی را رقم زد.

این دورهمی با حضور آقایان سرهنگ ملک‌محمدی، دبیر سابق فدراسیون تیراندازی، سرهنگ علی‌اکبر رجبی، عضو هیات رئیسه تیراندازی مازندران، خجسته‌فر، رستمی، اطهری، سرهنگ نوری و باکری صورت گرفت.

گفتنی است، پیشکسوتان تیراندازی در پایان دست به تفنگ شدند و رقابت مهیجی را رقم زدند.