سه شنبه دوم مرداد ماه

بازدید رئیس هیات تیراندازی استان از شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان

غلامحسین نقدیان به همراه شهرام رستگار و معین معدنچی از هیات شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خراسان رضوی، غلامحسین نقدیان، رئیس هیات تیراندازی استان، شهرام رستگار، نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی و معین معدنچی، سرپرست هیات تیراندازی شهرستان فیروزه، یکشنبه، ۱۰ دی ماه از سه شهرستان نیشابور، فیروزه و زبرخان بازدید کردند.

 

در ابتدا، جلسه مشترکی با فاضلی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیشابور و مهدیه هراتی، رئیس هیات تیراندازی شهرستان نیشابور برگزار شد که از مهم ترین موارد مطرح شده در این جلسه ساخت ساختمان هیات تیراندازی شهرستان نیشابور بود و در این راستا از محل احداث ساختمان بازدید به عمل آمد.

 

در ادامه جلسه هم اندیشی با سرپرست هیات تیراندازی شهرستان فیروزه برگزار شد که ساخت سایت اهداف پروازی در شهرستان فیروزه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 

در پایان نیز بازدید از شهرستان زبرخان انجام گرفت که مشکلات و کمبودهای هیات تیراندازی این شهرستان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.