پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه
بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه

برگزاری مسابقه تیراندازی در رشته تفنگ و تپانچه بادی در استان خراسان شمالی

مسابقه تفنگ و تپانچه به میزبانی هیات تیراندازی استان خراسان شمالی برگزار و نفرات برتر اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خراسان شمالی، مسابقه تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی به مناسبت بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه چهارشنبه، ۲۹ آذر ماه به میزبانی هیات تیراندازی استان خراسان شمالی برگزار شد. در پایان نفرات برتر در هر رشته معرفی شد.

 

نفرات برتر رشته تفنگ:

1- فاطمه علوی

2- بیتا غلامپور

3- فاطمه فیروزه و حسن حجی زاده

 

رشته تپانچه:

1- صدیقه رضایی