یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه

پایان هفته اول لیگ تیراندازی منطقه‌ای دسته یک کشور

هفته اول لیگ تیراندازی منطقه‌ای دسته یک کشور در رشته تفنگ بادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، هفته اول لیگ تیراندازی منطقه‌ای دسته یک کشور در رشته تفنگ بادی پنجشنبه، 30 آذر ماه در سالن تیراندازی وزارت دفاع، برگزار شد.


در پایان رقابت‌های هفته نخست تیم هیات تیراندازی استان تهران با امتیاز ۱۸۲۱/۱در رده نخست ایستاد، پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) اراک، با امتیاز ۱۷۷۴/۸ دوم شد و هیات تیراندازی ورامین با امتیاز ۱۷۲۰/۵ سوم شد.

همچنین هیات تیراندازی وزارت دفاع با  ۱۶۴۲/۶ امتیاز و هیات تیراندازی شمیرانات با   ۱۵۲۷/۴ امتیاز چهارم و پنجم شدند و تیم تیراندازی دانشگاه خاتم االنبیاء (ص) با  ۱۴۳۷/۲ امتیاز دررده ششم قرار گرفت.