شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

حضور رئیس فدراسیون تیراندازی بر مزار شهید شاطری

رئیس فدراسیون تیراندازی از سالن تیراندازی شهدای گمنام سمنان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در ادامه سفر یک روزه مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی به استان سمنان، وی پس از حضور در مجمع انتخابات انتخابات هیات تیراندازی استان، به همراه علی برزگر، رئیس هیات و اعضای هیات رئیسه استان در گلزار شهید واقع در امامزاده یحیی و به منظور تجدید پیمان با شهدای دفاع مقدس ‌،شهدای امنیت ،شهدای مدافع حرم بر مزار  سردار شهید حاج حسن شاطری حضور یافت.

همچنین رئیس فدراسیون تیراندازی از سالن تیراندازی شهدای گمنام سمنان بازدید کرد.