یکشنبه دوم اردیبهشت ماه

برگزاری نشست با نمایندگان تامین اجتماعی مدیریت غرب تهران

به منظور تامین آتیه ورزشکاران، مربیان و داوران رشته تیراندازی نشست مسئولین فدراسیون تیراندازی و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، به منظور تامین آتیه ورزشکاران، مربیان و داوران رشته تیراندازی، نشست مشترک اولیه ناصر رسولی، سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص بررسی شرایط و راه کارهای عضویت و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی افرادی که در خانواده بزرگ رشته ورزش تیراندازی فعال و فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند، برگزار گردید.

 بابک دولو قاجار، محمد پاشا،حجت الاسلام سیفی واحمدرضا شیخ علی نیز در این جلسه حضور داشتند.