شنبه بیست و پنجم فروردین ماه

برگزاری مسابقه تیراندازی در استان سمنان

مسابقه تیراندازی انتخابی نفرات اعزامی به مسابقات کشوری در استان سمنان برگزار شد.

روابط عمومی هیات تیراندازی استان سمنان، مسابقات تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی ویژه کارکنان سپاه قائم (عج) استان سمنان با هدف انتخاب نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات کشوری نیروهای مسلح پنجشنبه، 2 آذر ماه  در سمنان برگزار شد.

نفرات برتر هر رشته به شرح ذیل می باشند:

 

نفرات برتر رشته تفنگ بادی:

1. علی براتیان از شاهرود

2.مهدی عاطفی از سمنان

3.مجتبی رضایی از سمنان

 

نفرات برتر رشته تپانچه بادی:

1. حیدر عربیان از مهدیشهر

2.ابوالفضل خواجه زاده از دامغان

3.احسان سعیدی از شاهرود