یکشنبه دوم اردیبهشت ماه
‌به مناسبت روز کتاب، کتابخانی و کتابدار

برگزاری یکدوره مسابقه اهداف پروازی با همکاری هیات گمیشان

مسابقه اهداف پروازی در استان گلستان برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

روابط عمومی هیات تیراندازی استان گلستان، با همت و همکاری هیات تیراندازی شهرستان گمیشان و ‌به مناسبت روز کتاب، کتابخانی و کتابدار، یکدوره مسابقه اهداف پروازی تراپ چهارشنبه، 24 آبان ماه در این شهرستان با حضور 140 تیرانداز برگزار شد.

 

نفرات برتر به شرح زیر است:

1- نوری صحنه

2- خالد یانپی

3- حنان  نوریزاد

4- منصور اسکندرزاد

5- شهرام قریشی

6- داوود گرگانی

 

یک راس بز، مبلغ یک میلیون و پانصدهزارتومان، مبلغ یک میلیون تومان، مبلغ هشتصد هزار تومان، مبلغ ششصد هزار تومان، مبلغ پانصدهزار تومان به ترتیب جوایز اهدا شده به نفرات اول تا ششم است.